به گزارش افکار خبر،، در حالی که قرار بود جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه بعد از ظهر در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شود، به دلایل نامعلومی لغو شد.

به نظر می‌رسد، لغو این جلسه به دلیل انتشار عمومی نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهور بوده است.

رئیس جمهور در پی انتشار این نامه، دستور بررسی و ارائه سریع پیشنهادات در این زمینه را صادر کرده است.

وزیر اقتصاد در دو مصاحبه خود بر ضرورت بررسی کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار تاکید کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد کاهش نرخ سود با ابزارهای غیرمستقیم پیگیری می‌شود.

اختلاف بر سر روش کاهش نرخ سود بانکی در حالی جدی شده است که اقتصاد در رکودی عمیق به سر میبرد و وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامهای به رئیس جمهور که اخیرا منتشر شد اعلام کردهاند رکود میرود که به بحران تبدیل شود.