به گزارشافکار خبر،، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران و در هفته منتهی به ۱۰ مهرماه اعلام شد.

* لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزراش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۲.۴ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۷۳۰۰۰ الی ۹۶۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

* برنج و حبوب

دبر اساس این گزارش در این هفته در گروه برنج، قیمت همه اقلام بدون تغییر بود. در گروه حبوب، بخای لپه نخود معادل ۱.۹ درصد، عدس ۰.۱ درصد و لوبیا چیتی ۰.۴ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

* میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک عرضه نمی‌شد و نارنگی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۱.۱ درصد و انگور ۲.۹ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۲۱.۷ درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه‌فرنگی معادل ۲.۶ درصد و بادنجان ۱.۸ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۳.۱ درصد افزایش یافت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل ۴.۰ درصد داشت.

* قند، ‌شکر، ‌ چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.۶ درصد و شکر ۰.۳ درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد کاهش یافت. بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود.

درصد تغییر قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در هفته گذشته
گروه هفته قبل مشابه هفته ماه قبل
لبنیات ۰ ۰
تخم‌مرغ ۲.۴ ۲
برنج ۰ ۰
حبوب ۰.۵ ۲
میوه‌های تازه ۳ - ۰.۵
سبزی‌های تازه ۰.۳ ۱.۹
گوشت قرمز ۰ ۰
گوشت مرغ ۴ ۴.۶
قند و شکر ۰.۵ ۱.۳
چای ۰ ۰
روغن نباتی ۰ ۰