به گزارشافکارخبر، بر اساس آمار گمرک در شش ماهه نخست سال‌جاری ۷.۱ هزار تن سیگار حاوی توتون به ارزش ۴۸.۷ میلیون دلار به کشور وارد شد.

این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۴.۴۵ درصد و از نظر ارزشی ۴.۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید در شهریور ماه سال‌جاری هزار تن سیگار حاوی توتون به ارزش ۷.۷ میلیون دلار به کشور وارد شد.

واردات این کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۳۵.۰۳ در صد و از نظر ارزشی ۳۱.۸۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.