به گزارشافکارخبر، محمدحسین فاتحی کارشناس اقتصادی، در خصوص وضعیت آینده کشور در دوران پساتحریم گفت: در حال حاضر ما در شرایط پساتحریم وارد نشده‌ایم و به طور قطع تحریم‌ها برداشته نخواهد شد و با این وجود وضعیت اقتصادی کشور نیز تفاوت زیادی نخواهد کرد.

قاتحی ادامه داد: با توجه به اشاره مقام معظم رهبری به اینکه پیگیری اقتصاد مقاومتی به تحریم‌ها ارتباطی ندارد، تصور اینکه با برداشتن تحریم‌ها معجزه‌ای رخ خواهد داد یا اتفاق خیلی خاصی خواهد افتاد، درست نیست.

وی افزود: به گفته بسیاری از کارشناسان علت اصلی بی‌نظمی در دولت؛ آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و ورود آنها به چرخه اقتصاد کشور است.

فاتحی ابراز داشت: چارچوب ضعیف شده اقتصاد ما؛ به آن میزانی که تحت تأثیر سوء‌مدیریت در بخش دولتی است، تحت تأثیر تحریم‌ها نیست.

وی ادامه داد: هدف اصلی اقتصاد مقاومتی؛ اصلاح سوء‌مدیریت و ایجاد یک چرخه پایدار در اقتصاد کشور است.

این کارشناس افزود: موقعیت‌های بدی که در گذشته برایمان پیش آمده، بسیاری از اوقات به ما این کمک را کرده که در شرایطی بد، فعالیت خوبی داشته باشیم.