گروه اقتصادی

، در حالی که برخی از فعالان اقتصادی نسبت به رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی بعد از توافق جامع انتقاد دارند و عنوان می‌کنند که در این مدت که سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری به کشور آمده‌اند، تاکنون هیچ قراردادی نهایی نشده، اما وزیر راه و شهرسازی معتقد است که با اقدامات سازمان‌یافته‌ای که انجام داده‌اند، در تلاش برای جلب نظر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

عباس آخوندی در گفت‌وگو با «افکارخبر» در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور چگونه است؟ اظهار داشت: تمام سرمایه‌گذارانی که به کشور می‌آیند، در حال مذاکره هستند.

وی افزود: برای مثال در همایش اخیری که درباره معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی برگزار شد، در این همایش در حال مذاکره بودند و بستگی به این دارد که ببینیم کدام سرمایه‌گذاری جدی می‌شود، در هر پروژه چندین سرمایه‌گذار ورود پیدا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر این اساس، بتوانیم فهرستی از داوطلبان پیدا کنیم و براساس یک نوع رقابتی که ایجاد می‌شود، مساله را پیش ببریم.

آخوندی متذکر شد: خوشبختانه پروژه‌های بسیار خوبی داشته‌ایم و این پروژه‌ها متنوع است.

وی در پاسخ به این پرسش که بوده در این مدت سرمایه‌گذار خارجی آمده باشد و به قرارداد نهایی منتهی شده باشد؟ عنوان کرد: پیش از این آزادراه تبریز به سمت مرند را نهایی کردیم و نیز یک پروژه در منطقه غرب داریم که با یک گروه خارجی نهایی کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که بعد از لغو تحریم‌ها چه؟ ادامه داد: تعداد سرمایه‌گذارانی که به کشور می‌آیند، خیلی بیشتر شده است.

آخوندی تاکید کرد: همایشی که با حضور سرمایهگذاران خارجی برگزار شد، اولین اقدام سازمانیافته است برای بعد از لغو تحریمها که از مذاکرات موردی بیرون آییم و یک سیستم رقابت بینالمللی داشته باشیم و یک کار بسیار بهتری انجام دهیم.