به گزارشافکارخبر، رضا شیوا، در رابطه با وضعیت معرفی اعضای جدید شورای رقابت، اظهار داشت: خوشبختانه امروز از طریق احکام های جداگانه هشت نفر از اعضای جدید شورای رقابت توسط رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه متأسفانه هنوز قوه قضاییه دو نفر نماینده خود را به شورای رقابت معرفی نکرده است، افزود: در کنار این اتاق تعاون و اتاق بازرگانی نیز هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند.

رئیس شورای رقابت اضافه کرد: خوشبختانه در حال حاضر اکثریت اعضا انتخاب شده‌اند و جلسه شورای رقابت در هفته آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش تسنیم، امروز حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در احکام جداگانه‌ای و به پیشنهاد معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، هشت عضو شورای رقابت را منصوب کرد.

این اعضا برای یک دوره شش ساله و در چارچوب ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، منصوب شدند.

رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا شیوا و فرهاد خداداد کاشی را به عنوان صاحب نظر اقتصادی و سیدابوالفضل فاطمی زاده را به عنوان متخصص در امور مالی به عضویت شورای رقابت منصوب کرد.

روحانی همچنین به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابراهیم بهادرانی و سید محمد روحانی پور را به عنوان صاحب نظر در امر تجارت و مهندس احمد دوست حسینی را به عنوان صاحب نظر در امر صنعت، به عضویت شورای رقابت منصوب نمود.

رئیس‌جمهور همچنین به پیشنهاد وزیر دادگستری، ولی رستمی را به عنوان حقوقدان و احمد داودی را به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان صاحب نظر در خدمات زیربنایی در شورای رقابت، برگزید.