چهارمين ريلباس ارم صبح روز يكشنبه هفته گذشته با حضور معاون اول رييس جمهور، وزير راه و ترابري و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران راهاندازي شد.

به گزارش فارس این در حالی است که با وجود گذشت شش روز از راه‌اندازی این ریل‌ باس ساخت داخل، مردم ورامین و پیشوا کماکان از قطار‌های قبلی برای انتقال به تهران استفاده می‌کنند.

یکی از مسافران در این‌باره به فارس گفت: ‌ با وجود ازدحام مسافران برای جابه‌جایی به تهران در ساعات اداری، کماکان مردم ورامین ریل‌باس وعده داده شده را به چشم ندیدند که همین امر موجب نارضایتی مردم از متولیان راه‌آهن شده است.

چهارمین ریل‌ باس ارم روز ‌یک‌شنبه هفته گذشته چهارم مهر‌ماه طی برنامه‌ای باشکوه راه‌اندازی شد.
در این مراسم وزیر راه و ترابری و معاون اول رییس‌جمهور با سوار شدن بر این اتوبوس ریلی، مزایای آن را مورد بررسی قرار دادند.
سرعت مناسب، ایمنی مجذوب، آلودگی کمتر محیط زیست و قابلیت جابه‌جایی انبوه مسافر از مزایای راه‌اندازی ریل‌باس‌ها است.

تجهيز ناوگان ريلي به قطارهاي خودكشش موجب رفاه و آسايش هر چه بيشتر مسافران به ارتقاء سطح رضايت مردم ميشود؛ توليد اين قطارها با انتقال تكنولوژي در كشور موجب خودكفايي در توليد و افزايش اشتغالزايي خواهد شد.