به گزارشافکارخبر، بر اساس آمار گمرک ۳۳ هزار و ۱۷۶ تن کالا به ارزش ۳۶۰ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۴۶ دلار از فرانسه به ایران صادر شد.

این میزان واردات از فرانسه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵۶.۶۳ درصد کاهش و از نظر ارزش ۱۷.۷۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین تنها در شهریور ماه ۱۶ هزار و ۳۱۱ تن کالا به ارزش ۱۱۱ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۷۴۵ دلار از فرانسه به ایران صادر شد.

این میزان واردات از فرانسه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۹۹.۰۱ درصد و از نظر ارزشی ۱۴۳.۵۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین آمار گمرک نشان‌دهنده این موضوع است که در شهریور ماه ۷۰۵.۴ تن کالا به ارزش ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۶۳۹ دلار از ایران به فرانسه صادر شد.

این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۶.۶۹ درصد و از نظر ارزشی ۴۸.۷۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.