به گزارشافکارخبر، در گزارش این مرکز برای نیمه اول سال ۲۰۱۵ میلادی آمده است: افت تراز آب، به دلیل تغییرات بیلان آبی دریا است که از طریق کاهش ورودی رودخانه‌ها به خصوص رودخانه ولگا ایجاد شده است.

این مرکز بر اساس گزارش کمیته هماهنگی آب و هواشناسی و مراقبت‌های محیطی دریای خزر(CASPCOM) اعلام کرد: ۸۵ درصد آب دریای خزر از دو رود ولگا و اورال تامین می‌شود. در این گزارش که بر اساس داده‌های مشاهداتی دو ایستگاه " ماخاچ کلا " و " جزیره تولنی " در فدراسیون روسیه تنظیم شده، میانگین داده های تراز آب ایستگاه " ماخاچ کلا " در نیمه اول سال ۲۰۱۵ میلادی نسبت به همین دوره در سال گذشته ۱۹ سانتی‌متر کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در ایستگاه " جزیره تولنی " این کاهش بالغ بر ۲۴ سانتیمتر نسبت به دوره مشابه در سال قبل بوده است. بر اساس این گزارش، در شش ماهه اول سال ۲۰۱۵ میلادی دبی رودخانه ولگا بالغ بر ۱۰۳.۶ کیلومتر مکعب بوده که نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۴ میلادی(۱۴۰ کیلومتر مکعب) حدود ۲۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر این اساس، آورد این رودخانه نسبت به میانگین آورد ۳۰ سال گذشته ۱۶۲ کیلومتر مکعب یعنی حدود ۳۶ درصد کاهش داشته است. طبق اعلام مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، میانگین تراز آب دریای خزر در سه‌ ماهه فصل بهار سال ۹۴، بر اساس آمار ایستگاه‌های بندرانزلی و آشوراده(بندرترکمن) معادل ۲۶.۸۵ - متر بر اساس کد ارتفاعی خلیج فارس بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ سانتی‌متر کاهش نشان می‌دهد.