به گزارشافکارخبر، محمود حجتی با اشاره به اینکه تولید دانه های روغنی باید بر اساس برنامه ریزی دقیق و علمی در کشور افزایش یابد افزود: هم اکنون ۱۰ درصد نیاز بازار به روغن خوراکی در داخل تولید و تامین می شود بنابراین افزایش تعرفه واردات روغن نمی تواند راهکار مناسبی برای حمایت از تولید داخل باشد.

وی گفت: افزایش تعرفه روغن وارداتی قیمت این ماده خوراکی را برای مصرف کننده افزایش می دهد بنابراین برای تولید دانه روغنی و حمایت از کشاورزان ساز و کار دیگری را در برنامه پیشنهادی به دولت ارائه کردیم.


وزیر جهاد کشاورزی افزود: باید دانه های روغنی را کشت کنیم و از طرف دیگر نیز کشت این محصول باید برای کشاورز اقتصادی باشد.


حجتی گفت: در برنامه پیشنهادی راهکارهای مدیریت قیمت تمام شده تولید دانه های روغنی در داخل باید با قیمت وارداتی قابل رقابت و فاصله قیمتی قابل توجهی نداشته باشد.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی دانه های روغنی باید با توجه به تورم سالانه و نرخ تسهیلات بانکی به گونه ای طراحی شود که قیمت تمام شده تولید داخلی با نمونه وارداتی قابل رقابت باشد.