به گزارشافکارخبر، جواد درودیان رئیس اتحادیه پیراهن دوزان تهران، با انتقاد از قبضه بازار توسط کالاهای وارداتی گفت: متأسفانه بازار پوشاک توسط کالاهای چینی قبضه شده است.


وی افزود: در این شرایط تولیدکنندگان سعی می کنند که کالای خود را با سود بسیار کم به فروش برسانند تا کارگران آنها بیکار نشوند.


درودیان با اشاره به رکود ۱۰۰ درصدی در بازار گفت: اگرچه در برخی از ایام خاص مانند محرم فروش بیشتر می شود اما رکود همچنان در بازار باقی است.


وی گفت: در حال حاضر تولیدات داخلی قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند چرا که هزینه های تولید در کشور بالا است و همین امر موجب افزایش قیمت تمام شده می شود در حالی که در سایر کشورها با افزایش تولید، مالیات کم شده و وام هایی با بهره کم داده می شود.


وی با انتقاد از افزایش مالیات گفت: در حالی که رکود بر بازار حاکم است مالیات دریافتی از اصناف افزایش چشمگیر یافته است.


دوردیان گفت: انتظار ما از دولت این است که به تولیدکنندگان وام با بهره پایین بدهد چرا که یک تولیدکننده حداکثر ۱۳ تا ۱۵ درصد سود می کند در حالی که در شرایط فعلی باید ۳۰ درصد بهره بانکی پرداخت کند.

وی افزود: همچنین موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که بازار مناسبی برای فروش کالای ایرانی به وجود بیاید تا از رکود خارج شویم.