به گزارشافکارخبر،سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در گزارش جدید خود موسوم به چشم انداز غذایی جهان، کل تولید غلات جهان در سال جاری را ۷۳۴.۸ میلیون تن اعلام کرده است.

تولید گندم جهان در این سال نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد رشد داشته است. در سال گذشته ۷۳۲.۹ میلیون تن گندم در جهان تولید شده بود.

بر اساس این گزارش، ایران با تولید ۱۴ میلیون تنی به همراه قزاقستان یازدهمین تولید کننده بزرگ گندم در جهان طی امسال شناخته شده است.

تولید گندم ایران در سال جاری نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. ایران در سال گذشته نیز یازدهمین تولید کننده گندم جهان شناخته شده بود.

اتحادیه اروپا با تولید ۱۵۴.۵ میلیون تنی بزرگترین تولید کننده گندم جهان طی سال جاری شناخته شده است. تولید گندم اتحادیه اروپا در این سال با کاهش ۱.۶ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است.

چین با تولید ۱۲۹.۹ میلیون تنی و هند با تولید ۸۸.۹ میلیون تن به ترتیب دومین و سومین تولید کنندگان بزرگ گندم در جهان شناخته شده اند. روسیه، آمریکا، کانادا، پاکستان، استرالیا، اوکراین و ترکیه نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته اند.