به گزارشافکارخبر، آرش محبی نژاد، از تهیه طرح احیاء و اعتلای صنعت خودرو خبر داد و اظهار داشت: در جلسه روز گذشته فعالان صنعت قطعه ساز و خودروسازی کشور با اعضای کمیسیون صنایع مجلس این طرح مورد بررسی قرار گرفت.


وی با اشاره به اینکه قرار است با بررسی نمایندگان و ارائه پیشنهادات مختلف این طرح تبدیل به قانون شود، افزود: با تصویب این طرح در آینده حجم زیادی از مشکلات قطعه سازان و خودروسازان کشور و صنایع مرتبط به آنها برطرف خواهد شد.


دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو اضافه کرد: در حال حاضر مشغول جمع بندی این طرح هستیم که امیدواریم با تصویب آن دغدغه قطعه سازان کشور برطرف شود.