به گزارشافکارخبر،قیمت قارچ در بسته‌بندی‌های مختلف به شرح زیر است:


محصول

درجه یک

درجه دو

قارچ دکمه ای فله

۶ هزار و ۹۰۰ تومان

۶ هزار تومان

قارچ صدفی فله

۶ هزار و ۶۰۰ تومان

۵ هزار و ۶۰۰ تومان

قارچ صدفی بسته بندی ۲۰۰ گرمی

۲ هزار و ۱۰۰ تومان

-

قارچ صدفی بسته بندی ۵۰۰ گرمی

۴ هزار و ۲۶۰ تومان

-

قارچ بسته بندی ۲۰۰ گرمی

۲ هزار و ۲۰۰ تومان

-

قارچ بسته بندی ۸۰۰ گرمی

۷ هزار و ۲۰۰ تومان

-

قارچ بسته بندی ۲۰۰ گرمی اسلایس

۲ هزار و ۲۰۰ تومان

-

قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی اسلایس

۷ هزار و ۲۰۰ تومان

-

قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی اسلایس

۴ هزار و ۱۰۰ تومان

-