به گزارشافکارخبر، در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که ارتقای کیفیت محصولات داخلی، با ارتقای کیفی قطعات در ارتباط مستقیم است حال آنکه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تمرکز روی قطعه‌سازی برای بالا بردن میزان کیفیت محصولات خودروسازان داخلی به‌تنهایی کافی نیست. در این زمینه یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه بسیاری از اظهارنظرهای کنونی درخصوص افزایش کیفیت برای مشتریان قانع‌کننده نیست می‌گوید: کیفیت خودروهای تولید داخل تنها با حذف برخی قطعه‌سازان افزایش پیدا نمی‌کند؛ زیرا مشکل اصلی صنعت خودرو فرسودگی زیرساخت‌ها است.


وی معتقد است که در حال حاضر تنها راه‌حل ایجاد کیفیت مورد انتظار مشتریان حضور شرکای خارجی و انتقال دانش و تکنولوژی روز جهان به صنعت خودرو کشور است. این مدیر ارشد خودروسازی همچنین معتقد است که توقع مشتریان افزایش یافته و جوابگویی به خواسته‌های آنها بسیار سخت شده است.


در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که هر چند اعتماد مشتریان در چند سال گذشته به کیفیت محصولات داخلی کاهش یافته است، اما صنعت خودرو کشور با بهره‌گیری از دانش روز و عرضه تولیدات مدرن و با کیفیت می‌تواند اعتماد از دست رفته مشتریان را ترمیم کند.