به گزارشافکارخبر، محمد رضا نعمت زاده امروز در دیدار با وزیر خارجه ژاپن و هیئت همراه اظهار کرد: ایران علاقه مند همکاری با ژاپن در زمینه مهندسی، ‌ دانش فنی و تولید است، اماهمانگونه که بازار بزرگ ایران در اختیار شرکت های ژاپنی قرار می گیرد انتظار داریم محصولات ایرانی را که به اتفاق شرکت های ژاپنی تولید می کنیم و یا تحت لیسانس ژاپن تولید شده و صادر کنیم.


وی گفت: زمینه های همکاری دو کشور زیاد است که ما اولویت های خود را در قالب برنامه های راهبردی ۱۰ ساله مشخص کرده ایم.


نعمت زاده با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور را عهده دارد افزود: همه فعالیت های معدنی و تجاری اعم از تجارت داخلی و خارجی جزو وظایف این وزارت خانه است.


وی با بیان اینکه ایران با تلاش فراوان توانست به توافق برد برد و منصفانه با ۱ + ۵ برسد گفت: در این مدت روابط اقتصادی ما با ژاپن به حد نازل رسید اما اغلب ارتباطاتمان برقرار بود.


نعمت زاده گفت: ایران همیشه در اظهارات و هم در عمل ثابت کرده که یک کشور پیشرو در صلح و امنیت منطقه و جهان هستیم.


وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امیدواریم بعد از یکی دو ماه که توافق به مرحله اجرای کامل برسد دوباره کشورهای دوست بتوانند همکاری های خود را در ایران شروع کنند.