به گزارشافکارخبر، عبدالله پوری حسینی گفت: انتظار می رود با اجرایی شدن مفاد برجام ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور رونق بگیرد و سرمایه گذاران داخلی نیز میل بیشتری برای حضور در واگذاریهای این سازمان از خود بروز دهند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه افزایش کارآیی و بهره وری و نیز توانمندسازی بخش خصوصی و کوچک سازی دولت از اهدافی است که اجرای سیاست خصوصی سازی آن را دنبال می کند، افزود: از سال ۸۰ تاکنون حدود ۱۱۰۰ شرکت در دستور کار خصوصی سازی برای واگذاری قرار گرفته است که تنها حدود ۱۲۰ شرکت از این تعداد برای واگذاری در سال ۹۴ به عنوان سال پایانی اجرای خصوصی سازی در کشور باقی مانده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر انجام وظایف سازمانی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی با وجود شرایط نامناسب بورس اذعان داشت: هرچند شرایط حاکم بر بورس بر روند واگذاری ها تاثیر داشته اما این سازمان برنامه های مناسبی را برای واگذاری سهام شرکت های دولتی در نیمه دوم سال پیش بینی کرده است.

پوری حسینی با اشاره به اینکه در مجموع ۳۲ درصد از کل واگذاری های انجام شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است، گفت: بنا داریم تا پایان امسال شرکت های باقی مانده دولتی را نیز با اراده قوی به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی در خصوص لایحه آزادسازی سهام عدالت نیز تصریح کرد: ابتدا باید لایحه در دولت تصویب شود و پس از تصویب و تقدیم شدن به مجلس در خصوص مفاد آن توضیحاتی ارائه می شود.

پوری حسینی در خصوص وضعیت واگذاری های این سازمان در شرایط پساتحریم اذعان داشت: در شرایط پساتحریم انتظار می رود سرمایه جدید از داخل و خارج وارد بازار شود اما فعلا این اتفاق نیفتاده است.