وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۲، اعضای هیئت مدیره جدید سه منطقه آزاد را تعیین کردند.

بر این اساس، صادق نجفی و علیرضا موحدی به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس، فریدون انتظاری به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و علی محمد آزاد به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار تعیین شدند.

اگرچه برخی از اعضای جدید معرفی شده در بخش خصوصی فعالیت می کنند، اما طی روزهای گذشته تعدادی از چهره های شاخص دولتی نیز به عضویت هیئت مدیره برخی سازمانهای مناطق آزاد درآمده اند.

در این میان نام محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، بابک افقهی رئیس کل سازمان توسعه تجارت، روح‌اله قهرمانی چابک، عطاءاله صدر و سید رضا موسوی معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی و گردشگری به چشم می خورد.

همچنین با تغییر محمد اصغری از مدیرعاملی منطقه آزاد قشم، سید رضا موسوی جایگزین وی شده است.