به گزارشافکارخبر،در نامه چیت‌چیان وزیر نیرو به هوشنگ فلاحتیان آمده است: طبق گزارش‌های واصله، در فصول پائیز و زمستان پیش‌ِرو(و به‌ویژه در ماه‌های مهر و آبان) به‌دلیل بروز ال‌نینوی قوی، احتمال وقوع زمستان بسیار سرد و بارش‌های زیاد در ایران وجود دارد. در این صورت، احتمال روی‌آوری به گرمایش توسط برق، افزایش خواهد یافت.(مشابه زمستان ۱۳۸۶)، لذا ضروریست اقدامات زیر به عمل آید و سایر تدابیر لازم به‌کار گرفته شود:

۱. پیش‌بینی ذخیره سوخت مایع کافی در نیروگاه‌ها که در صورت افزایش مصرف گاز طبیعی در سایر بخش‌ها و کاهش تأمین گاز طبیعی برای نیروگاه‌ها، بتوان تداوم تولید نیروگاه‌ها را تضمین نمود.

۲. پیش‌بینی توان تولید لازم در برنامه تعمیرات سالانه نیروگاه‌ها در فصول سرد.

به گزارش تسنیم، در نامه سازمان مدیریت بحران هم آمده است: پیرو نامه شماره ۸۹۹۶۴ مورخ ۹۴.۰۷. ۰۸ و عطف به نامه شماره ۹۴.۳۲۶۲۱. ۳۱.۱۱۰ مورخ ۹۴.۰۷. ۱۵ وزیر محترم نیرو در خصوص احتمال وقوع زمستان بسیار سرد و رخداد ال‌نینوی قوی در پاییز و زمستان امسال به‌ویژه در ماه‌های آبان و آذرماه و همچنین بارش‌های زیاد و وقوع سیل شدید در کشور وجود خواهد داشت، ضروری است ضمن اطلاع رسانی به سازمان‌ها، ادارات و نهادهای ذی‌ربط برنامه ریزی‌های لازم در راستای ارتقای حفظ آمادگی و اقدامات ذیل در اولویت کاری قرار گرفته و سایر تدابیر لازم اندیشیده شود.