به گزارشافکارخبر، ۲۶ مهر ماه برخلاف سر و صدای زیاد رسانه ای که به پا شده است، تنها زمان تصویب برجام است و از ابتدا قرار نبوده است در این روز تحریمی لغو یا متوقف شود. در واقع در این روز طرف های مذاکره پس از طی مراحل قانونی در پایتخت هایشان، در آستانه مرحله اجرا قرار می‌گیرند.

روز اجرای توافق روزی است که آژانس تأیید کند که ایران به تعهدات مقدماتی خود در مورد غنی سازی، مواد غنی شده و تأسیسات اراک عمل کرده و همزمان تحریم های هسته ای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران عملا متوقف شود.

طبق برجام، دولت آمریکا متعهد شده است که از روز اجرای توافق، اعمال تحریم‌های کنگره مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را متوقف و فرامین اجرایی رئیس جمهور را در این مورد لغو کند.

روز ۲۶ مهر که خبرهایی درباره لغو تحریم از سوی اوباما و اتحادیه اروپا منتشر شد، در واقع ۹۰ روز پس از زمانی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای، توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی را مورد تایید قرار داد. این روز در توافق هسته‌ای به عنوان «روز پذیرش» ذکر شده که با «روز اجرا» متفاوت است.

تحریم هایی که در روز اجرا و پس از گزارش یوکیا آمانو از سوی آمریکا تعلیق می شوند در جدول زیر گردآوری شده اند. تفاوت روز تعلیق و لغو به این شکل است تحریم ها در روز اجرا تعلیق می شوند که امکان بازگشت آنها وجود دارد، اما در روز انتقال که ۸ سال بعد است تحریم ها به طور کامل لغو شده و امکان بازگشت وجود ندارد.

در متن برجام مدلی که برای رفع تحریم های اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده به شکل زیر است.