به گزارشافکارخبر، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود: دولت تدبیر و امید وارثشرایطی بود که تورمش بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی آن منفی۶.۸درصد بود اما تلاش می کنیم در شرایطی که کشور با تحریم روبروست اقتصاد را طوری مدیریت کنیم که بتوانیم بیشتر به مردم خدمت کنیم.


وی افزود: تلاش می کنیم با افزایش منابع و رشد بالای اقتصادی مردم تلاش دولت را در سفره خود احساس کنند.
نوبخت گفت: مردان اقتصادی دولت تمام وقت در روزهای هفته را صرف مراقبت، رصد اقتصادی و کمک کردن می کنند و آنچه که اتفاق می افتد بهره گیری از عقل جمعی است.

وی افزود: ما سه عقبه بزرگ کارشناسان رسمی دولت را داریم و هر کس حرف مناسبی برای کمک به اقتصاد داشت باشد، با تواضع خواهیم شنید و قبول می کنیم.

نوبخت گفت‌: ‌ به همه اقتصاددانانی که دولت را کمک کردند می گوئیم اگر مطلبی دارند به خود ما منعکس کنند.

وی افزود: آنچه بیان می شود، با دیده تردید به مطالب علمی آنها نگاه نمی کنیم بلکه با تواضع می شنویم به همین خاطر می خواهیم به جای برداشت کلی از بسته پیشنهادی نظرات خود را به ما منعکس کنند.

نوبخت افزود: درعین حال هزار نفر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول سازمان را کمک فکری می دهند.
وی گفت‌: همچنین از رسانه ها تشکر می کنم که در جهت همدلی و همزبانی همه آنچه در باره بسته پیشنهادی بود را بیان می کنند و البته این به آن معنا نیست که ما انتظار نداشته باشیم مشمول نقد منصفانه قرار نگیریم و از این گونه نقدهای منصفانه نیز تشکر می کنیم.