گروه اقتصادی

، عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانیافکارخبربا اشاره به جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این جلسه اقای شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور حضور یافت و در خصوص پرونده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و طلب ۲۰ هزار میلیارد تومانی مردم از این ستاد تصمیمات خوبی گرفته شد.

وی با بیان اینکه مردم از استانهای مختلف کشور برای تعویض خودروی فرسوده‌شان به این ستاد پول پرداخت کردند، گفت: بر اساس گزارش داده شده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هزاران نفر بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پول به حساب ستاد واریز کردند در حالی که خودرویی دریافت نکردند و از طرف دیگر تکلیف پول آنها هم نامشخص بود.

نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این جلسه تصمیات خوبی در خصوص برگشت این مبالغ و یا دادن خودرو به واریزکنندگان پول گرفته شده، افزود: ۲ تصمیم مهم در این زمینه گرفته شد که انتخاب هر کدام به خود مردم است.

یوسفیان ملا با بیان اینکه هیچ الزامی برای مردم جهت گرفتن خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: یک راهکار برگشت پول و راهکار دوم هم دادن خودرو به متقاضیان است که در همین زمینه کمیته ای تشکیل شد تا افرادی که خواستار برگشت وجوه خود هستند، به آنها برگشت داده شود.

وی با بیان اینکه کمیته مذکور با حضور وزیر اقتصاد، معاون اجرایی رئیس جمهور، دادستانی تهران و مسئولین دیوان محاسبات تشکیل می شود، گفت: ریاست این کمیته با وزیر اقتصاد خواهد بود و تصمیمات آن هم قابلیت اجرایی دارد.

نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری معوقات بزرگ بانکی را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه شب گذشته عنوان کرد و افزود: گزارشی از میزان وصول معوقات از بانک های خصوصی و دولتی ارائه و بررسی شد.

یوسفیان با اشاره به نظارت دستگاههای مسئول بر کارهای مدیران گفت: در این جلسه همچنین در خصوص نظارت ها و موازی کاریها بحثو بررسی شد اما تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشد و به جلسه بعد موکول گردید.

وی گزارش از مسایل روز و از جمله موضوع زمین خواری و راهکاری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه ذکر کرد.