گروه اقتصادی

، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درج خبر «طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در پیچ و خم مجلس» در خروجی این سایت در روز شنبه ۲۵ مهر، گفت: کار بررسی این طرح در فروردین امسال در کمیسیون مشترک مجلس نهایی شد و از آن زمان تا کنون در نوبت مطرح شدن در صحن مجلس قرار دارد.

به گزارشافکارخبر، قاضی پور افزود: ما درخواست کردیم تا این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس بررسی شود که در صورت موافقت صحن مجلس، این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال خواهد شد و در آن بررسی می شود.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از نوبت طولانی این طرح برای مطرح شدن در صحن مجلس انتقاد کرد و گفت: امیدواریم هر چه سریعتر این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد و با تشکیل سازمان مذکور مبارزه جدی و سازماندهی شده با فساد آغاز شود.

قاضی پور با بیان اینکه مبارزه با فساد خواست ملت و مسئولین کشور و بخصوص مقام معظم رهبری می باشد، گفت: نمی دانیم چرا طرحی با این اهمیت هنوز در پیچ و خم اداری و در نوبت طرح در صحن مجلس قرار دارد.

وی افزود: با توجه به ماههای پایانی مجلس نهم طرح مذکور باید هر چه سریعتر در صحن مجلس مطرح و تصمیم نهایی درباره آن گرفته شود.

افکار خبر روز شنبه خبری تحت عنوان طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي در پیچ و خم مجلس منتشر کرد که واکنش قاضی پور را در پی داشت.