به گزارشافکارخبر،متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به ۲۴ مهر ماه منتشر شد.

براساس آمار بانک مرکزی، در هفته گذشته قیمت گروه‌های لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی بدون تغییر و قیمت گروه برنج ۳.۲ درصد، میوه‌های تازه ۵.۲ درصد و گوشت قرمز ۵.۳ درصد کاهش داشت.

همچنین قیمت حبوب یک درصد، سبزی‌های تازه ۲.۱ درصد و قند و شکر ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

* لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۳.۲ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۷۴ هزار الی ۹۵ هزار ریال فروش می‌رفت.

* برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود. بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۲.۹ درصد و ۳.۴ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب، قیمت لوبیا سفید و لوبیا قرمز ثابت بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۴ درصد تا ۰.۵ درصد افزایش داشت.

* میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.

میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت گلابی معادل ۴.۳ درصد، هلو ۳.۷ درصد، انگور ۰.۷ درصد و موز ۰.۹ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۷ درصد تا ۲۸.۰ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۵.۷ درصد افزایش داشت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ معادل ۵.۳ درصد کاهش یافت.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۲ درصد و شکر ۰.۴ درصد افزایش داشت. بهای چای خارجی و انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.

گروه کالا درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات ۰ ۰ ۵.۵
تخم مرغ ۳.۲ - ۲.۷ - ۷ -
برنج ۲.۶ ۲.۶ ۸
حبوب ۱ ۱.۴ ۲۶.۵
میوه‌های تازه ۵.۲ - ۱۴.۷ - ۴ -
سبزی‌ها تازه ۲.۱ ۱.۱ - ۳
گوشت قرمز ۰ ۰ ۶.۴
گوشت مرغ ۵.۳ - ۵.۹ - ۲.۵
قند و شکر ۰.۳ ۱.۶ ۶.۵
چای ۰ ۰ ۱.۳ -
روغن نباتی ۰ ۰.۱ - ۰.۸