به گزارشافکارخبر، سیدحسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون نشست‌های شورای عالی کار به طور منظم برگزار نشده است و اینکه نشست‌های مزدی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ اظهار داشت: در مورد نشست‌های شورای عالی کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید پیشنهادهای جدیدی را ارائه کنند، تا با طرح در شورای سه‌جانبه ملی برای تصویب در شورای عالی کار آماده شود.

وی افزود: تشکل‌ها باید طوری وارد عمل شوند که موجب روان‌سازی فعالیت‌ها شده و در روند برگزاری نشست‌های شورای عالی کار، مطالعات علمی دقیق جایگزین موضوعات دیگر شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که برای نشست‌های آینده شورای عالی کار ۱۰ دستورکار مشخص شده است، افزود: در نشست‌های شورای عالی کار، تنها موضوع دستمزد ملاک عمل نخواهد بود، بلکه دیگر مشکل کارگران و همچنین توانمندسازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در اولین نشست کارگروه دستمزد سال ۹۴ کارگران، پیشنهادی مبنی بر تشکیل هسته علمی پژوهشی تشکل‌ها ارائه شد، گفت: این موضوع به مطالعه علمی و دقیق مسائل و مشکلات کمک بیشتری خواهد کرد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از دستور کارهای شورای عالی کار را توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با اصلاح ساختار اعلام کرد و گفت: راجع به توانمندسازی تشکل‌ها اقدامات مؤثری انجام خواهد شد، تا در جریان حل مشکلات کارگران و کارفرمایان گام‌های خوبی برداشته شود.