بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد ماليات بر اصناف صبح امروز دست به اعتصاب زدند.

این دو بازار صبح امروز به صورت نیمه تعطیل درآمد. برخی بازاری ها با تعطیل کردن مغازه های خود نسبت به میزان قانون مالیات مستقیم اصناف اعتراض کردند.

پیش از این بازار طلا و پارچه نیز همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دست به اعتصاب زده بودند. این اعتراض باعثشد دولت در اجرای این قانون عقب نشینی کند.

لازم به ذکر است وزارت بازرگانی، شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی نیز برای حل مشکلات مالیات مستقیم اصناف هم اکنون تشکیل جلسه داده اند.

محمد علي ضيغمي معاون وزير بازرگاني، قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور و علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتي كشور هم اكنون در جلسه اي با موضوع حل مشكل ماليات اصناف هستند.