محمود احمدی نژاد امروز یکشنبه در مراسم افتتاح ۱۰۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد، گفت: مسکن برای ایرانیان تنها به معنی محلی برای خواب نیست بلکه مسکن در حقیقت مامنی برای کانون گرم خانواده بوده و در واقع به واسطه مسکن است که خانواده مستحکم می شود.

به گزارش مهر، وی افزود: اگر خانواده ای دارای مسکن باشد از بسیاری از آسیب ها مصون بوده و در این صورت است که جامعه به سامان می رسد.

احمدی نژاد گفت: مسکن محل رشد و نمو، عزم و اراده و پیشرفت حقیقی است و به همین خاطر از گذشته ایرانیان روی مسکن، محله و همسایه حساسیت و دقت بسیاری داشتند اما در یک مقطع تاریخی نسبت به این مهم غفلت شده و تحت تاثیر اندیشه های سرمایه داری الگوی نادرستی ترویج شده است.

رئیس جمهور با اشاره به رویکرد نظام های سرمایه داری در مسائل اقتصادی گفت: در نظام سرمایه داری محور اصلی فعالیت ها پر کردن جیب خود است و در چنین نظامی همه باید کار کنند تا عده ای بهره آن را ببرند.

وی در ادامه با بیان اینکه عقب ماندگی های انباشته بسیاری را داریم گفت: باید مسکن دار شدن از اولویت دغدغه های مردم خارج شود و شتاب کنونی در ساخت مسکن برای کسب نتیجه نهایی را باید حفظ کرد.

احمدی نژاد گفت: اگر همین روند ساخت مسکن که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و حدود یک میلیون واحد مسکونی در شهرها از بعد از ۵ سال شاهد اتفاق قابل توجهی خواهیم بود، البته این نکته نیز قابل توجه است که مشکل مسالح ساختمانی حل شده و اگر ساخت مسکن به صورت صنعتی دنبال شود قیمت ها از شرایط امروزی آن نیز ارزان تر خواهد شد.

وی در ادامه با توصیه به توجه نسبت به معماری ساخت مسکن گفت: مسکن و شهرسازی به معماری اهمیت کمتری نسبت به خود مسکن ندهد، زیرا معماری میراثو مفاخر فرهنگ ایران است.

رئیس جمهور در ادامه از دانشجویان و دانشگاهیان خواست در رابطه با بحثمعماری مسکن سازی وارد شده و در این زمینه نیز اثرات خود را به جای بگذارند.

وی از وزیر مسکن نیزخواست آرام آرام از فضای ساخت آپارتمان های کوچک و ۶۰ الی ۷۰ متری خارج شده و به سمت ساخت مسکن ویلایی نه چندان بزرگ برود.

احمدی نژاد در پایان از صاحبان صنایع خواست که به همراه ساخت کارخانجات صنعتی مشکل مسکن کارکنان خود را به همراه کارخانه مرتفع کرده و در همان محل نزدیک کارخانه برایشان مسکن ایجاد کنند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، علی نیکزاد وزیر مسکن نیز گزارشی از روند ساخت مسکن و مسکن مهر و همچنین بازسازی بافت های فرسوده ارائه کرد و گفت: بنا بر گزارش امنیتی که به دست ما آمده است بعد از ساخت و واگذاری مسکن مهر بسیاری از مشکلات و معضلات حاشیه نشینی در کشور کاهش یافته است.