ILO در گزارش سالانه خود آورده است، رشد اقتصاد جهاني دوباره با پديدار شدن نشانههايي از بهبود بيكاري به ويژه در برخي كشورهاي آسيا و آمريكاي لاتين آغاز شده است؛ اما بر خلاف اين دستاوردهاي چشمگير، در بسياري از كشورها دورنماي بيكاري به طرز چشمگيري بدتر شده است.

به گزارش فارس، از دست دادن شغل از آغاز بحران اقتصادی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون بوده است و ILO، بیکاری جهانی در سال جاری را ۲۱۳ میلیون پیش‌بینی کرده است.
استیون توبین یک اقتصاددان ILO اظهار داشت: در آمریکا هنوز ۹/۶ میلیون شغل نیاز است تا به آمار شغل‌های از دست رفته به پیش از بحران برسد.

به گزارش سازمان بین‌المللی کار، افزایش فقدان کار و احساس بی‌‌عدالتی احتمال تنش‌های اجتماعی را افزایش می دهد.
در ۳۵ کشوری که اطلاعات در مورد آنها در این سازمان موجود است، حدود ۴۰ درصد افراد در جستجوی کار، بیش از یک سال بیکار بودند که احتمال تضعیف روحیه و ایجاد مشکلات روحی را در پی خواهد داشت.

این گزارش متذکر شده است که آشفتگی اجتماعی در رابطه با بحران اقتصادی در ۲۵ کشور گزارش شده است.
در هفته اخير، اعتصابات و تظاهراتهاي گستردهاي در كشورهاي اروپايي از جمله اسپانيا، بلژيك، ايتاليا و يونان در مخالفت با سياستهاي رياضتي بيسار سخت دولتها برگزار شد.