به گزارشافکارخبر، عباس آخوندی با اشاره به این‌که مجلس و مردم زحمات ما را دید، اظهار کرد: آنچه در مجلس روی داد تاییدی بود بر زحمات و خدمات همکاران ما در سراسر کشور در حوزه راه و شهرسازی بود.


وی تصریح کرد: بارها بارها درباره کارایی و بهره‌وری دولت بحثشده، این‌که چقدر از سرمایه‌های کشور استفاده شده است. در این‌باره فکر کردم که یک کار پرمخاطره‌ای را انجام دهیم و همه مردم ببینند که چه اتفاقی در حال روی دادن است. این فقط بحثشفافیت نیست خیلی فراتر از آن، موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.

وی ادامه داد: در ایران خیلی راجع مسائل بنیادین از جمله حقوق شهروندان و آزادی صحبت کرده‌ایم، اما در عمل وقتی همه اتفاقات روی می‌دهد که یکبار دیگر تمام فرآیند کشور را از چشم شهروند ببینیم. تا زمانی که از چشم مسئول ببینیم عقاب‌گونه است یعنی از بالا به پایین. اما باید از پایین به بالا نگاه کنیم.

وی تاکید کرد: اساسا اعتقاد نداشته‌ایم که از الفاظی مانند تکریم ارباب رجوع استفاده کنیم، بحثتکریم نیست، بحثانجام وظیفه است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: باید اصل دسترسی آزاد به اطلاعات را در صحنه زندگی مردم عینیت ببخشیم، باید این را از یک حرف سیاسی به یک موضوع واقعی در زندگی روزمره مردم تبدیل کنیم.

آخوندی به اشاره به بازدید از مرکز مدیریت راه‌های کشور، یادآور شد: در این مرکز یک سری دوربین و مدیر داریم که با بروز یک اتفاق خیلی سریع وارد عمل می‌شوند. با خودم اندیشه کردم که آیا این اتاق در انحصار مرکز مدیریت راه‌هاست یا مردم هم می‌توانند از این اطلاعات استفاده کند.

وی با بیان این‌که این مفهوم دسترسی آزاد به اطلاعات است، بیان کرد: ‌ امیدواریم تک تک خدمات را به مردم ارائه دهیم و با بررسی نقاط ضعف در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات گام برداریم.

وی با اشاره به مبارزه به فساد، گفت: تجریه‌ای که در تمام دنیا است اولین گام برای مبارزه با فساد شفافیت اطلاعات است. کاری که در سیستم شهرراه انجام می‌دهیم این است که تمام اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در اختیار تمام مردم قرار گیرد. با این کار دیگر امکان هرگونه زد و بند و فساد بسته می‌شود.