علی نیکزاد در مراسم افتتاح ۱۰۰۲ واحد مسکونی طرح مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد افزود: اکنون ساخت واحدهای مسکن مهر در قالب صنعتی در دستور کار است که با استفاده از این روش علاوه بر خانه دار شدن مردم، هزینه های ساخت مسکن کاهش می یابد.

به گزارش خبرآنلاین، وزیر مسکن گفت: برای ساخت هر واحد صنعتی مسکن مهر ۲۰ میلیون ریال ازجانب خانواده ها و ۲۵۰ میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی هزینه می شود.

وی افزود: مرحله پی ریزی ۹۴۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در نیمه نخست سال جاری به اتمام رسید.

نیکزاد گفت: اکنون با برنامه ریزی صورت گرفته، تسهیلات مسکن مهر ۷۵ درصد منابع مورد نیاز را تامین می کند و بقیه آورده مردم خواهد بود.

وی افزود: دولت خط اعتباری ۷۵ هزار میلیارد ریالی منابع لازم برای مسکن شهری و روستایی را اختصاص داده و از سوی دیگر ۱۲ هزار میلیارد ریال نیز برای تاسیسات زیربنایی پیش بینی کرده است.

وزیر مسکن وشهرسازی گفت: در حوزه مسکن روستایی نیز در شش ماه نخست سال جاری برای احداث۲۱۰ هزار واحد مسکن روستایی برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است و این برنامه ادامه خواهد داشت.

نیکزاد افزود: در حوزه مسکن روستایی مقدمات کار به منظور ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده که بیش از دو برابر مصوب برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور است.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در دوره برنامه چهارم توسعه سهم صنعتی سازی مسکن تنها ۲ درصد بود گفت: در یک سال اخیر سهم صنعتی سازی مسکن در چارچوب طرح مسکن مهر به ۱۸ درصد رسیده است.

نیکزاد با اشاره به رشد ۶۶ درصدی آمار پروانه های ساختمانی در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: انتظار می رود این روند ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه از هفته چهارم شهریور امسال برنامه واگذاری ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در شهرها آغاز شده است گفت: از این روند ۹۰ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و مابقی در بافتهای فرسوده و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار جمعیت است.

وزیر مسکن افزود: در طرح ۱۰۰۲ واحدی مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد آورده مردم برای هر واحد مسکونی ۶۷ میلیون ریال بود و ۲۰۰ میلیون ریال نیز تسهیلات بانکی دریافت کرده اند اما اگر این واحدها به شکل صنعتی اجرا می شد، آورده مردم به ۲۷ میلیون ریال کاهش می یافت.