به گزارشافکارخبر،جهانگیر حبیبی با بیان این مطلب اظهار داشت: رهاسازی آب از دریچه‌های سد حدود یک ماه ادامه دارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب مخزن سد برای مصارف کشاورزی و کشت پاییزه شرق اصفهان جاری می‌شود.

وی تصریح کرد: میزان آب رها شده و مدت زمان جریان آب با نظر شورای استانی متشکل از نمایندگان کشاورزان، فرماندار و شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان پیشنهاد شده و پس از تصویب از طریق شرکت مدیریت منابع آب ایران به این استان ابلاغ شده است.

حبیبی با بیان اینکه در حال حاضر حجم آب مخزن سد زاینده‌رود حدود ۴۱۱ میلیون مترمکعب است، افزود: اعمال برنامه‌های مدیریت یکپارچه در حوضه آبریز و وضعیت خوب بارش‌ها نسبت به سال قبل باعثشد تا بتوانیم مخزن سد زاینده‌رود را تا پایان شهریور و ابتدای سال آبی در بهترین شرایط حفظ کنیم و همین امر موجب شد امروز شاهد رهاسازی موفقیت آمیز حجم قابل‌توجهی آب از این سد باشیم.

وی میزان بارشها در حوضه گاوخونی را که رودخانه زاینده رود اصلیترین رودخانه این حوضه است، تا امروز حدود ۳۱ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارش ها در مجموع حوضه فلات مرکزی که زاینده رود نیز یکی از حوضههای آن است تا امروز حدود ۱۵ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.