به گزارش افکارخبر، اکبر ترکان در همایش تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پسا تحریم افزود: تحریم ها یک دوره بسیار طولانی و پیچیده و سهمگین را علیه مردم ما به وجود آورد و البته مردم و نظام اسلامی در مقابل این تحریم ها مقاومت کردند. اما این به معنای آن نیست که این تحریم ها اثری روی اقتصاد ما نداشته است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: ‌ این موضوع باعثشد که در دوره هایی رشد اقتصادی کشور منفی باشد و اکنون نیز شاهد نرخ پائین رشد هستیم.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده تا نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستیم.
وی گفت‌: البته اقتصاد ایران خودش توانایی سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد دلار را از طریق سرمایه گذاری های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه های فعلی دارد.
ترکان افزود: ‌ بنابراین ما در این برنامه نیازمند به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم که می تواند به صورت سرمایه و یا سرمایه گذار خارجی به اقتصاد کشور تزریق شود.
مشاور عالی رئیس جمهور گفت: البته ترجیح مناسب برای کشور ما این است که به جای استفاده از سرمایه خارجی از سرمایه گذار خارجی استفاده شود.
وی با اشاره به بنگاه های بخش خصوصی در کشور که می خواهند از سرمایه خارجی استفاده کنند، گفت: ‌ بخش مهمی از بنگاه های ما تا خرخره به سیستم بانکی کشور بدهکارند و معوقات دارند و نتوانسته اند تعهدات خود را بدهند.
وی افزود: البته برخی از این بنگاه ها منابعی را که از بانک ها گرفته اند در جای خود مصرف نکرده اند.
ترکان گفت‌: اینکه چه طور بانکها چشم خود را بر این موضوع بسته اند و در این باره نظارت نمی کنند قابل بررسی است.
وی افزود‌: اگر چه مدیران ارشد بانک ها جابجا شده اند اما پیکره انها که این تسهیلات را به این بنگاه ها داده اند فرقی نکرده اند و همین موضوع باعثشده که در این باره پیگیری نمی کنند که آیا اقساط وام در جای خود ثبت شده یا خیر؟
وی گفت: این بنگاه ها وقتی موج معوقات راه می افتد، ترجیح می دهند معوقه خود را ندهند.
ترکان افزود‌: اگر این بدهی ریالی را رها کنیم همین بنگاه ها با ضمانت همین بانک ها اقساط سرمایه گذاری خارجی را نیز پرداخت نمی کنند چون می دانند ما آدم های خوبی هستیم و همینگونه با این ها رفتار می کنیم و کم کم بدهی ریال آنها تبدیل به بدهی ارزی نیز می شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت‌: ‌ بنابراین ترجیح ما به جای استفاده از سرمایه خارجی، استفاده از سرمایه گذار خارجی است زیرا سرمایه گذار خارجی علاوه بر آوردن پول با خود فن آوری و مدیریت نیز می آورد و به فکر توجیح اقتصادی و بازگشت سرمایه خود نیز هست.
ترکان گفت‌: البته قبول دارم که بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط اقتصادی کشور نیست.
وی با بیان اینکه ما در زمینه ورشکسته اعلام شدن بنگاه های ورشکسته نیز به خوبی عمل می کنیم گفت: وقتی سیستم خوب کار نمی کند یعنی یک پیکره بیمار اقتصادی را نگه داشته ایم و به جای آنکه آن را ورشکسته اعلام کنیم منابع را نابود می کند در حالیکه یک مدیریت هوشمند اینچنین سیستمی را ورشکسته اعلام می کند و در جهت بازسازی و نوسازی آن می کوشد .