به گزارش افکارخبر، علیرضا بیراتی درباره آخرین وضعیت فعالیت دکل فوق سنگین پیروزی به عنوان تنها دستگاه دکل حفاری فوق سنگین صنعت نفت ایران، گفت: تفاوت دکل‌های حفاری فوق سنگین با سایر دکل ها در پمپ ها، بالابر و سازه ی این دستگاه است.

رئیس دکل حفاری ۶۰ فتح(دکل فوق سنگین پیروزی) شرکت ملی حفاری ایران با تاکید بر اینکه این دکل حفاری با قدرت ۳۰۰۰ اسب بخار تا عمق هفت هزار و ۵۰۰ متری حفاری می کند، اظهار داشت: در شرایط فعلی دکل فوق سنگین پیروزی تنها دکل فوق سنگین صنعت نفت کشور است.

این مقام مسئول استفاده معمول این دکل را در حفر چاه‌های اکتشافی عنوان کرد و افزود: با توجه به عمق و حساسیت کار در حفر چاه‌های اکتشافی نفت و گاز بالاتر بوده از این رو نیاز به دکل حفاری توانمندتر دارد.

وی با یادآوری اینکه کارفرمایان امر اکتشاف علاقه و تمایل ویژه ای به استفاده از دکل فوق سنگین پیروزی به عنوان تنها دکل فوق سنگین صنعت نفت در پروژه های اکتشاف نفت و گاز دارند، تاکید کرد: دکل فوق سنگین پیروزی از سال ۸۰ تاکنون ۱۵ حلقه چاه اکتشافی، توصیفی و توسعه‌ای حفاری کرده است.

بیراتی حفر چاه های اکتشافی را دشوارتر از چاه‌های توصیفی و توسعه ای اعلام کرد و افزود: در طول مراحل حفر چاه‌های اکتشافی امکان برخورد با مسائل پیش بینی نشده بسیاری وجود دارد و حساسیت کار بسیار بالاتر است، بر این اساس حفر این چاه‌ها ممکن است تا یک سال و نیم زمان ببرد.

رئیس دکل حفاری ۶۰ فتح در شرکت ملی حفاری ایران، یادآور شد: هم اکنون دکل فوق سنگین پیروزی در حال احداثیک حلقه چاه توسعه ای میدان نفتی بوده که سومین حلقه چاه این دکل در میدان یاران و دارای ۴۲۰۰ متر عمق است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه این دکل در گذشته چندین بار بازسازی شده و به طور پیوسته تحت نظارت کارشناسان قرار دارد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود بعد از حفر اين چاه در میدان نفتی یاران، در نوبت بازسازي قرار بگیرد.