به گزارشافکارخبر،سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در همایش سالانه مدیران و مسئولان ارشد حراست وزارت نفت و شرکت های تابعه با تاکید براین نکته که صنعت نفت باید خود را برای دوران پس از تحریم آماده کند گفت: در شرایط کنونی بسیاری از کشورها برای ورود به بازار نفت ایران علاقه مندی نشان داده اند و قراردادهای متعددی آماده امضا است.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: همه باید برای ورود به فضای جدید آماده باشیم و این فضا هم فرصت است و هم تهدید هرچند که فرصتها بیش از تهدیدها است.

وی با بیان این که نباید فراموش کنیم پس از برجام مسئولیت سنگینی بر دوش صنعت نفت است، اظهار کرد: برجام دستاورد بزرگی برای کشور و ملت ایران است و باید از آن مراقبت کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: هرچند که در مذاکره های هسته‌ای برخی محدودیتها را قبول کردیم اما اروپایی‌ها موظف به اجرای تعهدات خود هستند.

وی با یادآوری صحبتهایش در همایش سراسری که سال گذشته به همین منظور برگزار شد گفت: به خاطر دارم در همین جمع و در حالی که در کوران مذاکره ها بودیم تاکید کردم که ما در مذاکره ها ٣ هدف را دنبال می کنیم.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: تحمیل اراده ایران به قدرتهایی که عنوان می کردند برنامه هسته ای ایران باید متوقف شود، تثبیت برنامه هسته ای ایران و برداشته شدن تحریمهای ظالمانه از بارزترین این اهدف بود که به آنها دست یافتیم.

عراقچی افزود: در گذشته برخی کشورها ایران را تهدیدی برای امنیت جهانی می دانستند که پس از مذاکره‌های هسته ای این تابو شکسته شد و اکنون موقعیت ایران فراتر رفته و دنیا به ایران احترام می گذارد.

به گفته این مقام مسئول ،با انجام این مذاکره ها ایران در موقعیت جدیدی قرار گرفته است و در صورتی که روال نهایی اجرایی شدن برجام به همین شکل طی شود تا ٢ ماه آینده برجام اجرایی خواهد شد و تحریمها لغو خواهد شد.