به گزارشافکارخبر، سید مسعود هاشمیان امروز در کنفرانس معرفی فرصت‌های صنعت پتروشیمی ایران در پساتحریم با اشاره به دستورات جدید وزیر نفت از تشکیل کمیته برجام در وزارت نفت خبر داد و گفت: در شرایط فعلی با پیش‌بینی احتمال لغو تحریم‌ها، رویکردهای جدید سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های معتبر و تراز اول بین المللی جهان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در دوران پساتحریم تدوین و نهایی شده است.

قائم مقام امور بین الملل وزارت نفت با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های در دست اجرا، رفع تمامی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی به منظور حضور و مشارکت در فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری صنعت نفت ایران در پساتحریم است، تصریح کرد: بر این اساس تمامی شرکت‌های نفتی ایرانی که با شرکت‌های بین‌المللی مذاکره می‌کنند، باید به ترجمه دقیق متون برجام که بین ایران و ۱ + ۵ نهایی شده است، آگاهی کامل داشته باشند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود برخی از وکلای خارجی از متون برجام تفاسیر متعدد و مختلفی ارائه کنند که با اصل توافق ایران و ۱ + ۵ مغایرت داشته باشد، اظهار داشت: بر این اساس کمیته برجام در وزارت نفت تشکیل شده که مهمترین هدف این کمیته با حضور مدیران شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی بررسی مسائل مرتبط با اجرای سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم است.

هاشمیان با یادآوری اینکه این کمیته تمامی مسائل و موانع پیش‌روی اجرای برجام در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهارداشت: حتی اگر در مذاکرات خارجی تفاسیر سلیقه‌ای توسط شرکت‌ها و یا کشورهای خارجی انجام شود و این تفاسیر مانع سرمایه‌گذاری خارجی شود، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی آن را باید به کمیته برجام وزارت نفت گزارش کنند.

قائم مقام امور بین الملل وزارت نفت با یادآوری اینکه تمامی این تفاسیر که احتمال دارد توسط برخی از شرکت‌های خارجی اعمال شود، توسط وزارت نفت و وزارت امور خارجه به کمیته مشترک ایران و گروه ۱ + ۵ اطلاع داده خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها، تدابیری اندیشیده شده است تا هیچ منع و محدودیتی به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران ایجاد نشود.