گروه اقتصادی

، نادرقاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانیافکارخبربا اشاره به اعلام وصول طرح الحاق شرکت دخانیات به وزارت صنعت در جلسه روز یکشنبه ۱۰ آبان مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان دیون واگذار شده که واگذاری این شرکت با این روند و بدون تعیین تکلیف کارکنان آن، باعثاشکالاتی شده است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار نفر از کارکنان مرتبط با این شرکت در جریان واگذاری در دخانیات بلا تکلیف شدند، تصریح کرد: مردم مراجعاتی داشته و از این روند شاکی هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برای حل مشکل موجود نمایندگان طرح طرح الحاق شرکت دخانیات به وزارت صنعت را تهیه و به امضا رساندند که در دستور کار مجلس قرار گرفت.

قاضی پور با تاکید بر اینکه این شرکت باید به وزارت صنعت برگردد، اضافه کرد: این طرح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع می شود و سپس در این کمیسیون جزئیات آن بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این شرکت باید برگردد به وزارت صنعت تا مشکلات موجود رفع شود که بزودی تکلیف آنرا مشخص خواهیم کرد.