به گزارشافکارخبر،محمد سعید شرفی گفت: به منظور انتقال زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات تاکنون ۵۱۱ مجوز پرواز اعم از برنامه ای و فوق العاده برای شرکت های هواپیمایی ایرانی و ۱۶۸مجوز پروازی نیز برای دو شرکت های هواپیمایی عراقی ایرویز و فلای بغداد برای این دوره صادر شده است.

وی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی از ۴ تا ۱۸ آذرماه به جابه جایی زائران مبادرت خواهند کرد، افزود: برغم اینکه پروازهای مسیر نجف و بغداد نظیر سایر پروازهای خارجی مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی نبوده و تابع عرضه و تقاضاست، اما سازمان هواپیمایی کشوری با هدف ساماندهی فروش بلیت به متقاضیان سفرهای هوایی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، با هماهنگی شرکت های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی، نرخ ثابتی برای بلیت پروازهای مسیر مذکور در بازه زمانی یاد شده، تعیین کرد.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، خاطرنشان کرد: این سازمان با تیم های بازرسی همواره بر نحوه فروش بلیت نظارت می کند و شرکت های هواپیمایی نیز در ایام مذکور بر نحوه فروش دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد نظارت لازم را خواهند داشت.