به گزارشافکارخبر،در این نشست که در محل همایش ساختمان شیخ بهایی برگزار شد؛ برنامه‌های نیمه دوم سال جاری و نیمه اول سال ۱۳۹۵ در تحقق برنامه‌های کاهش تلفات ارائه و مقرر شد به منظور نیل به اهداف شرکت در تحقق این طرح نسبت به کاهش ۳۰۰ تا ۳۵۰ گیگاوات ساعت، برنامه لازم تدوین و ابلاغ شود.

بر اساس گزارش پاون در این نشست مقرر شد با توجه به حصول تلفات ۷.۱۵ درصدی در پایان سال ۱۳۹۳ مقرر شد تا پایان سال جاری به همت نیروهای متخصص و عملیاتی شرکت به هدف حدود ۶.۵ درصدی دست یابیم.

گفتنی است در این نشست نمایندگان معاونت های خدمات مشترکین، بهره‌برداری و مهندسی و نظارت با ارائه گزارش‌های جداگانه نسبت به تشریح عملکرد مناطق و بررسی اقدام‌های صورت گرفته در راستای برنامه‌های ابلاغی کاهش تلفات پرداختند.

در این نشست مقرر شد تصویب برنامههای کاهش تلفات مناطق بیست و یک گانه در اجرای مرحله دوم این طرح پس از بررسیهای حجم اقدامها به تفکیک هر منطقه در نشست بعدی این کارگروه اعلام شود.