به گزارش افکارخبر به نقل از تسنیم، هادی ابوی ، درباره پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حل مشکل ضمانت وام کالا گفت: مدل های مختلفی را در جلسه با معاونت رفاه مطرح کردیم که مقرر شد در بسته ای کامل آن ها را مجدداً‌ ارائه دهیم،به نظر می‌رسد تا هفته های آینده این طرح را کامل به دولت ارائه دهیم.

 وی ادامه داد: پیشنهادات ما در چند بخش بود. از آنجایی که 90 درصد کارگران حداقل بگیر هستند و یارانه نقدی دریافت می‌کنند. وزارت کار می تواند پرداخت یارانه را به عنوان ضمانت کارگران در دریافت وام 10 میلیونی کالا در نظر بگیرد.

 ابوی اظهار داشت: این موضوع به این معنی است که در صورتی که کارگران اقساط خود را پرداخت نکنند، دولت می تواند یارانه نقدی وی را به عنوان اقساط بردارد. در گروه بعدی نیز سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند اقدام کنند، به این صورت که کارگران به دو گروه دارای 10 سال سابقه بیمه و بیشتر از 10 سال سابقه بیمه تقسیم شوند.

 این نماینده کارگری گفت:آن دسته از کارگرانی که بیشتر از 10سال سابقه بیمه دارند به دوران بازنشستگی و دریافت مستمری نزدیک هستند، تأمین اجتماعی می‌تواند از این موقعیت برای ضمانت استفاده کنند.  کارگرانی که  10سال سابقه بیمه دارند با بخشنامه های مختلف نیز می‌توانند بازنشسته شوند، باز هم سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از این ظرفیت به عنوان ضمانت استفاده کند.

 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: از دیگر پیشنهاد‌های ما صدور گواهی اشتغال به عنوان ضمانت از سوی کارفرما خطاب به بانک‌ها بود.

 وی با بیان اینکه 30 درصد معادل حقوق کارگران به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود افزود: با پرداخت این میزان یک اعتباری برای شرایط فعلی و یک پس اندازی برای آینده داریم. متأسفانه بانک‌ها فیش حقوقی کارگران را به عنوان ضمانت نمی‌پذیرند و تنها با ارائه مدارک یک کارمند اعتماد و وام پرداخت می‌کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: وزیر کار بارها تأکید کردنند که دفترچه های تأمین اجتماعی باید دارای اعتبار شود. اما در حال حاضر اینگونه نیست.

ابوی با اشاره به وضعیت وام کالا برای کارگران دارای  قراردادهای موقت گفت: در این موقعیت که کارفرما نمی‌تواند تضمینی برای استخدام کارگر و کسر از حقوق به بانک بدهد، بهترین روش استفاده از ضامن  یا گرفتن چک و سفته است تا کارگران از گرفتن این تسهیلات محروم نمانند.