به گزارش افکارخبر، بر اساس پایش های جدید صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر میزان مصرف آب در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران، در هفته پایانی آبان ماه از بیست و چهارم آبان تا سی ام این ماه، در مجموع 17 میلیون و 739 هزار و 526 مترمکعب آب شرب در پایتخت مصرف شد.

متوسط مصرف روزانه آب شرب در شهر تهران در این مدت، 2 میلیون و 534 هزار و 218 مترمکعب بود. با احتساب جمعیت ساکن شهر تهران که حدود 8 میلیون و 500 هزار نفر است، به طور متوسط سرانه مصرف آب هر تهرانی در هفته پایانی آبان ماه، 298 لیتر در شبانه روز بوده است.