به گزارش افکارخبر، درپی راه اندازی اولین عابربانک در ایران این خبر در روزنامه ها شاهد بازتاب گسترده ای بود.  

 

 

اولین عابر بانک در ایران + عکس