به گزارش افکارخبر،علی عسکری در نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران که با حضور مسئولان اقتصادی کشور، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز نظام مالیاتی در یک دوره تحول و پوست اندازی است، اظهار داشت: علیرغم مسایل و مشکلات تبعی، بدعت‌هایی که در گذشته بوده، باید تغییر کند.

وی افزود: نظام مالیاتی باید مسیر خود را طی کند تا در نهایت اهداف کلان اقتصادی کشور محقق شود؛ با توجه به نقش کلیدی سازمان امور مالیاتی کشور در توسعه پایدار ملی از طریق درآمدهای پایدار، می بایست برنامه منسجم و بلندمدت برای داشتن نقشی موثرتر در طراحی برنامه های اقتصادی داشته باشد که این امر مستلزم توجه عمیق و بنیادی به امر مطالعات و پژوهش های کاربردی مالیات است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه به اهمیت انجام تحقیق و پژوهش در حوزه مالیات تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور با تکیه بر نظام نامه پژوهشی این سازمان، در صدد بازنگری در فرایندهای پژوهشی، ایجاد یکپارچگی و انسجام در فرایندها و ایجاد ارتباط منطقی بین اجزا نظام پژوهشی است.