به گزارش روابط عمومى رایتل، استفاده از خدمات تلفنی مبتنى بر شبکه هوشمند (IN ) یکى از روش هاى نوین و کم هزینه مدیریت و ارتقاى کانال هاى ارتباطى صوتى با مشتریان است که توسط بسیارى از سازمان ها و شرکت هاى موفق و تجارى به کار برده می شود. این خدمات با تسهیل در برقراری ارتباط مخاطبین با سازمان، سبب بهبود سطح رضایتمندى مشتریان مى شود که در این راستا رایتل خدماتى چون شماره فراگیر، premium rate و تماس رایگان را در بستر صوتى خود ارائه مى دهد.

*با راه‌اندازی سرویس شماره فراگیر، کاربران می‌توانند بر اساس پارامترهایی نظیر شماره تماس‌گیرنده، زمان تماس و ... اقدام به توزیع هوشمند تماس نمایند

در خدمت شماره فراگیر یک شماره به سازمان اختصاص داده مى شود که تمامى مخاطبان آن سازمان با این شماره تماس گرفته و تماس هاى ورودى بر اساس رویه ها و الویت هاى کارى، بین بخش هاى مختلف و حتى کارکنانى که در خارج از سازمان هستند توزیع مى شود، همچنین نحوه توزیع تماس ها بر اساس پارامترهایى از قبیل زمان، مکان، شماره تماس گیرنده، پیش شماره، حجم تماس و غیره امکان پذیر است.

توزیع سفارشات تلفنى به مناسب ترین مقصد بر مبناى رویه هاى دلخواه، توزیع تماس هاى سازمان ها و موسسات بازرگانى و مالى از قبیل بانک ها و غیره به مناسب ترین شعبه بر مبناى زمان تماس( ساعات کارى یا غیر کارى، تعطیلات مناسبتى، آخر هفته) از کاربردهاى خدمت شماره فراگیر است.

همچنین این خدمت قابلیت هایى نظیر واگذرى شماره اختصاصى و یا سرشماره مشترکین سازمانى براى ارائه به مخاطبان آن ها، توزیع تماس هاى ورودى سازمان بر اساس سیاست هاى داخلى، محدود کردن زمان تماس مشتریان( تمام روزها یا ساعات خاصى از روز)، تنظیم چندین شماره براى یک نفر( شماره محل کار، موبایل، منزل و .. ) براى برقرارى ارتباط با وى، قرار دادن رمز عبور بر روى تماس هاى ورودى و خروجى و تعریف فهرست شماره هاى مجاز غیرمجاز براى تماس گیرندگان را نیز دارد.

کسر هزینه سرویس از تماس گیرنده با سرویس Premium Rate

با استفاده از خدمت premium rate سازمان ها مى توانند هزینه خدمات تلفنى خود را به طور مستقیم از طریق حساب کاربری نزد اپراتور، اخذ کنند؛ هزینه دریافتى از مشترى شامل هزینه پایه تماس و هزینه خدمت ارائه شده توسط تامین کننده خدمات است که در ارائه اینگونه خدمات نیازى به ایجاد کانال پرداخت مجزا براى دریافت هزینه خدمت نبوده و هزینه خدمات ارائه شده از طریق حساب کاربرى مشترکان رایتل پرداخت مى شود. دریافت هزینه خدمت ارائه شده توسط تامین کننده خدمات از حساب مشترک، واگذارى شماره اختصاصى به تامین کننده خدمات براى ارائه خدمت و اعمال تنظیمات دلخواه تامین کننده خدماتى مانند محدود کردن زمان تماس و غیره از قابلیت هاى این خدمت است.

کاربردهاى این روش شامل ارایه خدمات مشاوره اى در زمینه هاى پزشکى، روانشناسى، کسب و کار و غیره ارائه خدمات تفریحى و سرگرمى، ارائه خدمات رسانه اى و اطلاع رسانى و ارائه خدمات در حوزه جمع آورى کمک هاى مردمى است.

سرویس تماس رایگان مخصوص مراکز تماس و مراکز پشتیبانی راه‌اندازی شد

یکى از روش هاى نگه داشت مشتریان یک سازمان ارائه خدمات پس از فروش مناسب به آنهاست، این امر از روش هاى مختلف محقق مى شود که یکى از مهم ترین آن ها ارتباط تلفنى است.

پرداخت هزینه تماس هاى صوتى مشتریان با سازمان، گامى مهم در افزایش رضایتمندى و وفادارى مشتریان است که این خدمت از رایتل مى تواند سازمان ها را در رسیدن به این هدف یارى کند.

برقرارى تماس هاى رایگان، واگذارى شماره اختصاصى به سرویس دهنده گان براى ارائه سرویس، اعمال تنظیمات دلخواه سرویس دهده مانند محدود کردن زمان تماس، شماره تماس گیرنده گان، تعریف فهرست شماره هاى مجاز -غیرمجاز و غیره قابلیت هاى در دسترس این خدمت است.

همچنین کاربردهاى این خدمت نیز امکان برقرارى تماس با مرکز تماس خدمات پس از فروش سازمان ها، امکان برقرارى تماس رایگان با مرکز خدمات عمومى مانند اورژانس، ترمینال ها و فرودگاه ها، امکان برقرارى تماس رایگان براى پخش محتواى تبلیغاتى سازمان ها، ارائه خدمات تماس تلفنى رایگان براى مشتریان غیر بومى به منظور تماس با اعضاى خانواده و دانشجویان مستقر در خوابگاه ها فراهم مى آورد.