گروه اقتصادی،نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارخبر با اشاره به تقاضای نمایندگان مجلس مبنی بر تحقیق و تفحص  از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظام سلامت گفت: در جلسه روز چهارشنبه 27 آبان مجلس حدود 15 نماینده تقاضای تحقیق و تفحص مذکور را مطرح کردند و از آنجا که موضوع این تحقیق و تفحص بحث مالی و نحوه هزینه کرد اعتبارات بودجه سلامت و وزارت بهداشت بود، به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شده است.

وی با اشاره به موضوع کسری بودجه این وزارتخانه تصریح کرد: به دلیل هزینه زیاد، وزارتخانه با کسری بودجه مواجه است و آقایان می خواستند در قالب تجمیع بیمه ها و گرفتن پول بیمه ها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسری بودجه خود را جبران کنند که با مخالفت و واکنش نمایندگان مجلس مواجه شدند.

نماینده شاخص مجلس با اشاره به هدف از تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی گفت:  هدف ما مشخص کردن محل هزینه اعتبارات بخصوص اعتبارات 10 درصد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها و یک درصد ارزش افزوده، است و اینکه چرا این وزارتخانه به رغم اعتبارات زیاد، با کسری بودجه مواجه است؟.

قاضی پور تصریح کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بررسی این تحقیق و تفحص را در دستور کار خود دارد و باید در یکی از جلسات از نمایندگان متقاضی دعوت کند تا دلایل ارائه این تحقیق و تفحص را توضیح دهند و بعد در خصوص آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: بزودی تکلیف این تحقیق و تفحص در مجلس مشخص می شود.