به گزارش افکارنیوز،

حمیدرضا ابدالی رئیس هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ با اشاره به اینکه فروش قسطی مسکن در واقع همان کاری است که شرکت‌های لیزینگ انجام می‌دادند، توضیح داد: تفاوت طرح فروش قسطی با کار شرکت‌های لیزینگ آن است که شرکت‌های لیزینگ آورده اولیه را خود تامین کرده و نیازی به تامین مالی از سوی متقاضی نیست اما در بحث فروش قسطی مسکن متقاضی خرید باید آورده اولیه داشته باشد.

او با اشاره به اینکه پیش از این و تا قبل از ابلاغ آئین نامه ممنوعیت فعالیت لیزینگ مسکن، شرکت‌های لیزینگ در عمل فروش اقساطی مسکن را برعهده داشتند، خاطرنشان کرد: در این آئین‌نامه انجام فعالیت‌های فروش اقساطی مسکن توسط شرکت‌های لیزینگ ممنوع شد اما همچنان واحدهای اداری در خصوص مشاغلی چون دفتر وکالت، اسناد رسمی، دفتر پزشکان و اعضای سازمان نظام مهندسی قابل فروش اقساطی هست و فقط واحدهای مسکونی از این طرح منفک شدند.

ابدالی اظهار کرد: پس از ارایه درخواست کانون شرکت‌های لیزینگ به بانک مرکزی برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن، مقامات این بانک اجازه فروش اقساطی واحدهای مسکونی را منوط به ارایه لایحه لیزینگ مسکن به مجلس دانستند ولی تاکنون خبری از جزئیات این اقدام منتشر نشده است.

او افزود: شرکت‌های لیزینگ با ساز و کار مشخص و قدرت تامین مالی و سود تعیین شده در ابتدای کار، فروش قسطی مسکن را برعهده داشتند؛ حال آنکه تعیین این ساز و کارها برای انبوه‌سازان مشکل به نظر می رسد، ضمن آنکه به نظر نمی‌رسد فروش اقساطی برای سازندگان مسکن مقرون به صرفه و قابل اجرا باشد.