اين مقام مسئول بانک مرکزی درباره نرخ تورم محاسبه شده توسط این بانک برای مرداد ماه اظهار داشت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته پیشبینی کرده بود نرخ تورم برآورد شده برای مرداد ماه به ۱۷.۱ الی ۱۷.۲ درصد رسیده است.
وی افزود: ‌ این نرخ نسبت به تورم ۱۶.۳ درصدی در تیرماه حدود ۸ الی ۹ دهم درصد افزایش یافته است.

براین اساس و البته با استناد به آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۰نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۳۸۹ معادل ۱۳.۲درصد برآورد شده بود.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نیز نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ معادل ۱۴،۲ درصد توسط بانک مرکزی محاسبه شد.
همچنین از آنجایی که به دلیل اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه از سال جاری باید آمارهای اقتصادی توسط مرکز آمار اعلام شود از خرداد ماه بانک مرکزی رسماً‌ از اعلام این آمار و شاخص‌ها به خصوص نرخ تورم خودداری کرد.
اما نرخ تورم خرداد ماه به نقل از رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها معادل ۱۵.۴ درصد اعلام شد. این نرخ نیز توسط بانک مرکزی برای تیرماه ۱۶.۳ درصد برآورد شده بود.

به گزارش فارس، ‌ اعداد اعلام شده برای نرخ تورم طی ماه‌های گذشته بیانگر افزایش فشار تورمی در اقتصاد است؛ به عبارتی دیگر روند تحولات شاخص قیمت براساس محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر وجود فشار تورمی در شرایط حاضر است.
البته محمود بهمنی پیش‌تر اعلام کرده بود که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت طبیعی موجب افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد شد اما به مرور زمان و هر چه از اجرای این قانون بگذرد بانک مرکزی ابزارهای کنترل تورم را به کار خواهد گرفت تا بار دیگر سیر تورم را نزولی کند.
از سوی دیگر به گفته حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی برآودهای این بانک در قالب سناریو‌های مختلف نرخ تورم را منطقی و معقول نشان می‌دهد.
طبق آنچه از صحبت‌های قضاوی مشخص شد اواخر امسال نرخ تورم روند کاهنده را به خود خواهد گرفت البته اگر که تحولات جدید و خاصی به وقوع نپیوندد.
گفته می‌شود بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی روند کاهنده تورم از پایان سال جاری اغاز خواهد شد و سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

این گزارش حاکی‌است درحالی که بانک مرکزی نرخ تورم تیر ماه را ۱۶.۳ درصد محاسبه کرده بود مرکز آمار در این بازه زمانی این نرخ را ۱۹.۶ درصد اعلام کرد.
حال باید دید که نرخ تورم ۱۷ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در مقابل چه نرخی از مرکز آمار قرار خواهد گرفت.