به گزارش ایرنا رييس كل بانك مركزي گفت: هر چند تمام پنج ميليارددلار بدهي نفتي هند به ايران تسويه شد، اما به دليل فروش مجدد نفت، همواره ايران ته مانده حسابي در اين كشور خواهد داشت.

' محمود بهمنی افزود: با وجود تمایل طرف هندی برای بازپرداخت بدهی هایش با کالا و معاملات تهاتری، اما این امر از سوی ایران پذیرفته نشد.

رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: ايران تاكنون براي دريافت طلب هاي نفتي خود از هند معامله تهاتري نداشته است، اما اگر اين كار صورت گيرد، در خصوص كالاهاي با كيفيت و مورد نياز ايران خواهد بود.