به گزارش افکار،علی محرر در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: آمارها نشان میدهد كه ۱۹۵ هزار تن چای مانده از سالهای ۷۲ تا ۸۸ در انبارها وجود دارد و طبق مصوبه دولت، چای ایرانی اگر بیش از ۳ سال و چای خارجی بیش از ۱.۵ سال در انبار بماند، غیرقابل استفاده است. بنابراین این چایها اكنون غیرقابل استفاده است و دولت به سازمان چای كشور مجوز داده كه برای تولید كود و مصارف صنعتی از آن استفاده شود.

محرر گفت: قیمت کنونی یک کیلوگرم چای خشک ۱۸۰۰ تومان است که با این حساب، ارزش ریالی این مقدار چای خشک ۳۵۱ میلیارد تومان می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا این چای‌ها در زمانی که انبار می‌شد قابل استفاده بوده است گفت: این چای‌ها از نظر کیفیت خیلی عالی بوده و می‌توانست به جای واردات از آنها استفاده شود.

محرر در پاسخ به اینکه چرا با وجود کیفیت عالی از چای داخلی استفاده نشده و بازار در اختیار چای خارجی بوده است گفت: باید مسئولان وقت تدبیر به خرج می‌دادند و با فعال کردن بازرگانی و تجارت اجازه نمی‌دادند چای مناسب داخل در آن انبارها فاسد و غیرقابل استفاده شود.

محرر گفت: به جای اینکه این چای‌ها در بسته‌بندی‌های مناسب بریزند و اسانس مناسب زده و به بازار عرضه کنند از دولت وام گرفته‌آند و پول چایکاران داده‌‌اند و چای تولیدی را انبار کردند.

رئیس سازمان چای کشور افزود: ۴۱ هزار و ۵۰۰ تن از این چای از سال ۷۲ انبار شده و مربوط به سازمان چای سابق است. ۵۱ هزار و ۵۰۰ تن از سال ۸۶ الی ۸۸، انبار شده که مربوط به خرید تعاون روستایی است و ۱۰۰ هزار تن از سال ۷۲ تا ۸۲، توسط شرکتهای سندیکایی انبار شده است.

وی گفت: تنها از دو سال پیش که خرید برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور انجام می‌شود چای سنواتی باقیمانده نداریم زیرا همه آنها برای بسته‌بندی به کارخانه تحویل داده می‌شود.

محرر گفت: نیاز سالانه چای به كشور ۱۰۰ الی ۱۱۰ هزار تن است كه سرانه مصرف آن در جوامع شهری یك كیلو و ۲۵۰ گرم و جامعه روستایی یك كیلو و ۴۰۰ گرم است.