علی طیب نیا در جمع خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت:‌ مسلما نرخ سود باید متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این بحثی است که در شورای پول و اعتبار مطرح است، افزود: البته شیوه ها و روش های تحقق آن بحثی است که الان راجع به آن گفتگو می کنیم.

طیب درباره ایجاد کمیته انضباطی بانک های دولتی و خصوصی هم افزود: این کمیته قبلاً تشکیل شده و به صورت مرتب تشکیل جلسه می دهد.

وی گفت: این کمیته با تصویب شورای امنیت ملی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد تا مرتب وضعیت موسسات مالی و پولی را رصد کند.