به گزارش افکارنیوز،

نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 درحالی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که ظاهراً به‌دلیل عملکرد ضعیف دولت روحانی در سال جاری، در آن خبری از رشد اقتصادی سال 94 نیست.

بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 با اعلام تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی ترجیح داده اشاره‌ای به رشد اقتصادی امسال نداشته باشد و باز هم رشد اقتصادی سال قبل را در نماگرهای اقتصادی گنجانده است.

این دومین باری است که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی اعلام نشده است؛‌ پیشتر بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی بهار از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرده بود.

در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نیز مانند فصل قبل، نرخ رشد اقتصادی سال 93 با نفت 3 درصد و بدون نفت 2.8 درصد اعلام شده است.

پیش از این مسئولان اقتصادی کشور از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال 94 در مقایسه با سال 93 خبر داده و 4 وزیر هم در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به بحرانی شدن اوضاع اقتصادی هشدار داده بودند.

* درآمد صادرات نفت 20میلیارد دلار شد

تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش تراز پرداختها در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت 20065 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی 13551 میلیون دلار بوده است.

به گزارش تسنیم، تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش تراز پرداختها در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت 20065 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی 13551 میلیون دلار بوده است.

مجموع صادرات کالا در شش‌ماهه امسال 33616 میلیون دلار بوده است، ضمن آنکه واردات گاز و فرآورده‌های نفتی در این مدت 1090 میلیون دلار و سایر کالاها 24983 میلیون دلار اعلام شده است.

در مجموع واردات کالا طی نیمه نخست امسال 26073 میلیون دلار بوده است.

* رکود بالا گرفت/ تمام شاخص‌های صنعت و ساختمان منفی شد

تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های واحدهای تولیدی و ساختمانی در این مدت منفی شده است.

تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش صنعت در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های واحدهای تولیدی در این مدت منفی شده است.

براساس این گزارش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی, جواز تأسیس واحدهای صنعتی و پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی از رشد منفی نسبت به دور قبل برخوردار شده‌اند.

بنابراین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با رشد منفی 0.6 درصد معادل 94.6 اعلام شده است.

ضمن آنکه جواز تأسیس واحدهای صنعتی از نظر تعداد 3743 فقره با رشد منفی 9.5 درصد و از نظر سرمایه گذاری 262.6هزار میلیارد ریال با رشد منفی 25.4 درصد و همچنین پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی از نظر تعداد 1198 فقره با رشد منفی 1.5 درصد و از نظر سرمایه گذاری 35.8هزار میلیارد ریال با رشد 17.5 درصد برآورد و اعلام شده است.

به گزارش تسنیم شاخص‌های ساختمان نیز که در نماگرهای اقتصادی شش‌ماهه 94 منتشر شده بیانگر رشد منفی نسبت به دوره قبل است.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری تهران، شهرهای بزرگ،‌ سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری در سه‌ماهه دوم امسال به‌ترتیب 2.3هزار فقره با رشد منفی 0.5 درصد، 7.5هزار فقره با رشد منفی 7.6 درصد، 15.4هزار فقره با رشد 14.1 درصد و در نهایت 25.1هزار فقره با رشد منفی 11.2 درصد اعلام شده است.

همچنین برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان براساس پروانه‌های صادرشده در کل مناطق شهری 16.4 میلیون مترمربع با رشد منفی 15 درصد اعلام شده است.

ضمن آنکه در بخش شاخص‌های ساختمانی رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی 13.3 درصد و معادل 245.1 درصد و رشد شاخص بهای تولید کننده مصالح ساختمانی منفی 5.6 درصد و معادل 186.5 بوده است.

* بدهی دولت به بانک‌ها 161هزار میلیارد تومان شد

تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی شش‌ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از 161هزار میلیارد تومان شده است.

تغییرات متغیرهای پولی در نماگرهای اقتصادی سه ماه دوم سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت با رشد 10.1درصدی معادل 1614.4هزار میلیارد ریال شده است.

در سه‌ماهه دوم سال جاری خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی 2276.6هزار میلیارد ریال بوده که بیانگر رشد 12.3درصدی نسبت به دوره قبل می‌باشد.

اما سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌ها از این رقم به‌ترتیب 1769.8هزار میلیارد ریال و 506.8هزار میلیارد ریال بوده است.

بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در شش‌ماهه نخست امسال از رشد 4.7درصدی برخوردار بوده و به‌میزان 6603.9هزار میلیارد ریال رسیده است.

از این میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری 4914.7هزار میلیارد ریال و بانک‌های تخصصی 1689.2هزار میلیارد ریال بوده است.

* رشد پول منفی شد/ نقدینگی 872هزار میلیارد تومان

بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی از رشد منفی 2.3درصدی پول در سه ماه دوم سال جاری خبر داده است.

در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی رشد نقدینگی کشور طی سه‌ماهه دوم سال 94 معادل 11.6 درصد اعلام شده است.

بانک مرکزی در این گزارش از رشد منفی 2.3درصدی پول در سه ماه دوم سال جاری خبر داده استریال ضمن آنکه شبه‌پول نیز با رشد 14.1درصدی اعلام شده است.

همچنین رشد سپرده‌های بخش غیردولتی در سه‌ماهه دوم سال جاری 12.7 درصد اعلام شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به بیش از 872هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص‌های عمده اقتصادی در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 که دیروز از سوی بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌دهد که کل بدهی کشور در شش‌ماهه اول امسال 5476 میلیون دلار بوده است، ضمن آنکه در این مدت متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین‌بانکی 29090 ریال بوده است.

در شش‌ماهه نخست امسال تراز حساب جاری کشور 6136 میلیون دلار و تراز بازرگانی (حساب کالا) 7542 میلیون دلار بوده است.

البته صادرات کالا (FOB) در این  مدت 33616 میلیون دلار و واردات کالا 26073 میلیون دلار اعلام شده است.